SAMENWERKEN VOOR TECHNIEK NOORD-HOLLAND NOORD

Omdat er, landelijk, een groot tekort is aan technisch personeel is vanuit de overheid geld beschikbaar gekomen om hiermee aan de slag te gaan. Denk hierbij aan: instroombevordering naar het vmbo, meer leerlingen die kiezen voor techniekrichtingen op het vmbo, doorstromen van leerlingen naar technische mbo-opleidingen. Het traject heet Sterk Techniek Onderwijs (STO). Tevens ontwikkelen mbo’s projecten ter verbetering van het onderwijs en worden zij daar, middels het Regionaal Investeringsfonds (RIF), bij ondersteund. De coördinatoren van de STO’s en de RIF’s in de kop van Noord-Holland willen graag dat techniekdocenten van vmbo en MBO kennisdelen, elkaar ontmoeten en elkaar inspireren. Elk jaar willen zij daarvoor een conferentie organiseren, de eerste stond gepland voor november 2020. 

Corona gooide roet in het eten en het leek niet door te kunnen gaan. Gelukkig toch wel! In samenwerking met Foxity Film werd vanuit opleidingshotel Bed&Bussiness in Heerhugowaard TECH-Talk uitgezonden. En afwisselende en informatieve online bijeenkomst met 100 bezoekers. Het was een groot succes. Zie https://www.youtube.com/watch?v=XGu0Z7ohpfQ.
Als opmars naar TECH-Talk werden bestaande projecten in Noord-Holland Noord in beeld (en geluid) gebracht. Informatieve en inspirerende podcasts van 30 minuten, waar projectleiders en betrokkenen in gesprek gaan met mij. Ben je nieuwsgierig, bekijk het samenvattende filmpje of beluister gelijk de hele podcast https://www.techportal.nl/techportal-in-beeld-en-geluid.

 

Na veel inspanning, geduld en optimisme werd in 2014 de eerste “kopie” van moeder-event PET IJmond een feit, het PET Zaanstad. Daarna zijn er elk jaar events bijgekomen, inmiddels worden er, door heel Noord-Holland, per jaar 11 PET-events georganiseerd (www.petevents.nl). Alleen door samen te werken is dit geweldige resultaat bereikt.

 

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doe-programma stimuleren zij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

 

Techlands is een techniek-brede samenwerking tussen opleiders, bedrijven en overheid in en rond Zaanstreek-Waterland. Het oudste industriegebied van Europa. Waar ondernemers en knappe koppen al in de 17e eeuw technische oplossingen bedachten voor slimmere productiemethoden, maatschappelijke problemen en actuele marktvragen. Waar jong en oud uit heel Europa naartoe trok om samen te werken en te leren om de brede wereld van techniek te ontdekken. Dat doen we bij Techlands nog steeds.