Selecteer een pagina

SAMENWERKEN

Zonder samenwerken zou ik mijn werk niet kunnen doen. Door met een open blik partijen en uitdagingen te benaderen komen de mooiste en verrassendste samenwerkingen tot stand. Het is wel noodzakelijk om helder, respectvol en open te communiceren over het project/de samenwerking. Als na een bepaalde hoeveelheid inspanning blijkt dat er geen vorderingen worden gemaakt in het proces dan is het verstandig te stoppen. Maar er is altijd mogelijkheid het op een ander moment nogmaals te proberen.

Op het bedrijventerrein waar mijn werkplek is, is een nieuw samenwerkingsproject gestart, ’t Lokaal. Met veel plezier zet ik mij in om de WOZ-waarde (Werk, Onderwijs, Zorg) van het bedrijventerrein Noorderveld-Molletjesveer te verhogen. Tegelijkertijd biedt mij dit mogelijkheid met meer bedrijven persoonlijk contact te leggen en relaties op te bouwen voor samenwerking met onderwijs. Ik zie nieuwe uitdaging in het waarmaken van de diepere doelstellingen van een PET-event, namelijk verbinding met het bedrijfsleven.
Om (jonge) leerlingen goed voor te bereiden op de/hun toekomst is deze verbinding heel belangrijk. Het gaat er om leerlingen de mogelijkheid te bieden hun intrinsieke talent(en) te ontdekken en kennis te laten maken met de bedrijvigheid in hun eigen woonomgeving/regio. Met als resultaat dat zij betere keuzes kunnen maken voor vervolgopleiding(en)/studie en minder snel afhaken omdat het niet bleek te zijn wat werd verwacht, tevens duurt hierdoor een totaal opleidingstraject vanaf de basisschool niet langer dan nodig.
Vervolgens gaan de jongelui in de eigen regio op zoek naar een baan omdat zij inmiddels weten welke bedrijven, werkzaamheden en uitdagingen daar te doen zijn. Als bedrijven zichtbaar worden voor (jonge) leerlingen is de kans dat zij uiteindelijk komen solliciteren veel groter.

Het kostte mij veel inspanning, geduld en optimisme, 2½ jaar om precies te zijn, om de juiste partijen te vinden waarmee ik kon samenwerken om mijn eerste PET-event te organiseren. Op verschillende momenten tijdens die 2½ jaar heb ik op het punt gestaan ermee te stoppen, ondanks mijn volle overtuiging dat het een goed concept was. Na de eerste editie 2014 in Zaanstad zijn er elk jaar events bijgekomen, maar geen enkel event kwam er door mij alleen.


Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doe-programma stimuleren zij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

NETWERKEN

Van het hernieuwde netwerk Technetkring Zaanstreek wordt ik erg blij. Bedrijven en onderwijs ontmoeten elkaar tijdens inspirerende bijeenkomsten en zoeken naar mogelijkheden om elkaar te versterken. Ik heb mij bij het netwerk aangesloten zodat ik de ontwikkelingen kan volgen en op de hoogte blijf. En als er hulp nodig is bij het aanjagen en opstarten van projecten draag ik daar graag aan bij.
Aan eenzelfde soort samenwerking wordt gewerkt door Gemeente Zaanstad, de Provincie NH, onderwijs, technische leerbedrijven en Zaanse bedrijven, onder de werknaam ZaanCampus. Er leeft het voornemen om het PET Zaanstad onderdeel te laten worden van dit initiatief. Door contact te onderhouden met de betrokkenen en de ontwikkelingen te volgen, zorg ik ervoor dat het PET
Zaanstad op tijd zal aanhaken.

Graag nodig ik je uit om mee te denken en/of doen aan “Techniek & Onderwijs”. Heb je een idee, vraag of opmerking, schroom niet en bel of mail.
Techniek is overal, het maakt daarom niet uit wat je doet voor werk of welke studie je volgt. Als je wilt samenwerken en kennis delen dan is het sowieso interessant om een gesprek te starten. Of we werkelijk iets voor elkaar kunnen betekenen daar komen we vanzelf achter.