Selecteer een pagina

SAMENWERKEN MET BEDRIJVEN

Zonder samenwerken zou ik mijn werk niet kunnen doen. Door met een open blik partijen en uitdagingen te benaderen komen de mooiste en verrassendste samenwerkingen tot stand. Het is wel noodzakelijk om helder, respectvol en open te communiceren over het project/de samenwerking. Als na een bepaalde hoeveelheid inspanning blijkt dat er geen vorderingen worden gemaakt in het proces dan is het verstandig te stoppen. Maar er is altijd mogelijkheid het op een ander moment nogmaals te proberen.

’t Lokaal
Op het bedrijventerrein waar mijn werkplek is, is een nieuw samenwerkingsproject gestart, ’t Lokaal. Met veel plezier zet ik mij in om de WOZ-waarde (Werk, Onderwijs, Zorg) van het bedrijventerrein Noorderveld-Molletjesveer te verhogen.
Tegelijkertijd biedt mij dit mogelijkheid met meer bedrijven persoonlijk contact te leggen en relaties op te bouwen voor samenwerking met onderwijs. Ik zie nieuwe uitdaging in het waarmaken van de diepere doelstellingen van een PET-event, namelijk verbinding met het bedrijfsleven. Om (jonge) leerlingen goed voor te bereiden op de/hun toekomst is deze verbinding heel belangrijk. Het gaat er om leerlingen de mogelijkheid te bieden hun intrinsieke talent(en) te ontdekken en kennis te laten maken met de bedrijvigheid in hun eigen woonomgeving/regio. Met als resultaat dat zij betere keuzes kunnen maken voor vervolgopleiding(en)/studie en minder snel afhaken omdat het niet bleek te zijn wat werd verwacht, tevens duurt hierdoor een totaal opleidingstraject vanaf de basisschool niet langer dan nodig.
Vervolgens gaan de jongelui in de eigen regio op zoek naar een baan omdat zij inmiddels weten welke bedrijven, werkzaamheden en uitdagingen daar te doen zijn. Als bedrijven zichtbaar worden voor (jonge) leerlingen is de kans dat zij uiteindelijk komen solliciteren veel groter.

PET-events
Het kostte mij veel inspanning, geduld en optimisme, 2½ jaar om precies te zijn, om de juiste partijen te vinden waarmee ik kon samenwerken om mijn eerste PET-event te organiseren. Op verschillende momenten tijdens die 2½ jaar heb ik op het punt gestaan ermee te stoppen, ondanks mijn volle overtuiging dat het een goed concept was. Na de eerste editie 2014 in Zaanstad zijn er elk jaar events bijgekomen, maar geen enkel event kwam er door mij alleen.

FabLab
Sinds november 2016 ben ik betrokken bij het oprichten van een FabLab in Zaanstad.
Het staat nog in de kinderschoenen en we zijn altijd opzoek naar enthousiaste mensen die mee willen doen met het opbouwen van een “community” van crea’s, techneuten, studenten, kunstenaars, ontwerpers, makers, enzovoorts. Heb je interesse, schroom niet en bel of mail.


FabLab is de afkorting van het Engelse fabrication laboratory. Het is een coöperatieve werkplaats waar uitvinders en ontwikkelaars gebruik kunnen maken van een collectieve infrastructuur. Hier staan onder meer computers, 3D-printers, lasersnijders en frezen.
Het is ongebruikelijk op ontwikkelde producten patenten te nemen omdat het verdedigen van een patent, dat in een FabLab is ontwikkeld, vrij moeilijk is. En omdat FabLabs in de spirit van open source werken. Bij grotere FabLabs worden ook opleidingen in de vorm van cursussen en workshops gekoppeld aan de digitale werkplaats. Hierdoor ontstaan totaalconcepten waarin het complete traject van leren, maken, verspreiden en presenteren in de FabLabs terug te vinden is.

Techportal
Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doe-programma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Graag nodig ik je uit om mee te denken en/of doen aan “Techniek & Onderwijs”. Heb je een idee, vraag of opmerking, schroom niet en bel of mail.
Techniek is overal, het maakt daarom niet uit wat je doet voor werk of welke studie je volgt. Als je wilt samenwerken en kennis delen dan is het sowieso interessant om een gesprek te starten. Of we werkelijk iets voor elkaar kunnen betekenen daar komen we vanzelf achter.