Selecteer een pagina

ONDERWIJS

De afgelopen 11 jaar heb ik vaak doorgebracht op scholen en met leerlingen. Samen “klussen” en ontdekken van talenten, veel leuks meegemaakt en nog meer geleerd. En was ik niet op school dan spande ik mij in om Promotie Evenementen Techniek te realiseren en organiseren ( www.petevents.nl).
Inmiddels liggen er nieuwe uitdagingen voor mij, zoals het PET Zaanstad verbinden met het Zaanse (technische) bedrijfsleven. Er zijn ontwikkelingen gaande over een samenwerkingsverband van Gemeente Zaanstad, de Provincie NH, onderwijs, technische leerbedrijven en Zaanse bedrijven, onder de werknaam ZaanCampus, waarin het PET Zaanstad een rol gaat vervullen. Tevens volg ik de ontwikkelingen van de hernieuwde Technetkring Zaanstreek en probeer ik samen op te trekken met en binnen deze netwerken. In opdracht van Gemeente Zaanstad werk ik met het Primair Onderwijs aan schoolmateriaal voor leerlingen die het PET Zaanstad hebben bezocht. Materiaal dat specifiek aansluit op het event en dat in het algemeen de leraren ondersteunt bij het vormgeven van technieklessen. Binnen de Sterk Techniek Onderwijs regeling zal een event voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs worden opgetuigd.
Zet dit alles achter elkaar en er ontstaat een leerlijn van groep 7 tot en met de tweede klas van het Voortgezet Onderwijs, voor alle kinderen van Zaanstad. Als het er, over een tijdje, staat hebben we met elkaar een resultaat bereikt om trots op te zijn.

ONDER SCHOOLTIJD

Talenten circuit
Sinds schooljaar 2018/2019 biedt Bs. De Willibrord in Zaandam een talentencircuit aan. Leerlingen krijgen wekelijks creatieve vakken te doen, met de bedoeling intrinsiek talent te ontdekken. Talenten waarvan ze zelf niet weten dat zij die bezitten, maar die heel belangrijk zijn om te ontdekken en te ontplooien. Hiermee zullen zij later beter in staat zijn de juiste opleidings- en beroepskeuze te maken. Mijn verantwoording zijn de lessen Techniek.

3D modelleren
Schooljaar 2017/2018 ben ik voor de eerste keer bezig geweest met groep 7 leerlingen om te 3D modelleren op de computer en het ontwerp daarna uit te printen. Op bijna elke basisschool is tegenwoordig een 3D printer te vinden en met klant en klare modelletjes vanaf het internet lukt het meestal prima om iets te printen. Maar de printer gebruiken in een groter project en voor eigen ontworpen modellen is lastiger. Met een kort lesprogramma kunnen kinderen leren om een 3D ontwerp te modelleren en te printen. De kennis en vaardigheden die zij er mee opdoen is voldoende om daarna alle soorten, maten en vormen te ontwerpen, te modelleren en te printen.
De leerlingen uit 2017/2018 hebben het schooljaar daarna schoolgenoten geleerd hoe het moet en nu wordt de 3D printer ook gebruikt voor diverse doeleinden en projecten. De kennis wordt aan elkaar doorgegeven, leerlingen individueel verwerven nieuwe vaardigheden en de school heeft meer mogelijkheden en leermiddelen om aan te bieden.

Talentenklas
Leerlingen uit groep 7 en 8 worden uitgedaagd om uit te zoeken of de talentenklas die zij kiezen (zij hebben keuze uit drie verschillende richtingen) ook werkelijk bij hun intrinsieke talent past. Het niveau van de lessen is hoog en de leerlingen zijn verplicht de hele lessenserie (= 25 lessen) af te maken.
Voor basisschool De Golfbreker in Koog aan de Zaan heb ik in 2009 de lessen voor Talentenklas Techniek (groep 8) gemaakt en in de praktijk gebracht. En alle jaren daarna is het gebleven. Ik verander zo nu en dan iets, omdat praktijkervaring soms vraagt om een andere aanpak of om de lessenserie te vernieuwen voor de nieuwe leerlingen. Talentenklas Techniek is een ingeburgerd begrip op school waar leerlingen naar uitkijken om aan mee te mogen doen. In 2012 is de Talentenklas Robotica (groep 7) toegevoegd. Met behulp van Lego Mindstorms robots heb ik een lessenserie opgezet, waar ik met de leerlingen mee aan de slag ga. Ook Talentenklas Robotica bestaat nog steeds en wordt met veel leergierigheid en plezier gevolgd.
Voor kortere perioden dan bovenstaand deed ik Talentenklas Techniek (groep 7) op de Dr. De Visserschool in Amsterdam en een plusklas op basisschool De Rietvink in Zaandam.

STUDIEDAG VOOR LERAREN PO

Met ingang van 2020 zijn basisscholen verplicht om W&T in het curriculum te hebben opgenomen. Volgens de richtlijnen zal 10% van de totale onderwijstijd aan W&T besteed gaan worden. Draait je school bijv. een continue rooster van dagelijks 8.30 – 14.00 uur en 30 minuten pauze, dan betekend dit 2,5 uur W&T per week. Dat is best veel, maar niet onmogelijk! De uitdaging is om binnen de vakken die toch altijd al op het rooster stonden de W&T invalshoek te vinden en daar iets mee te doen. Met andere woorden, twee (of meer) vakken tegelijkertijd geven. En graag zonder dat daar grote investeringen voor nodig zijn.
Om deze truc in de vingers te krijgen heb ik een studiedag voor leraren PO gemaakt. Het is een inspirerende, actieve en enthousiasmerende ochtend of middag voor het hele team. Gebaseerd op lesmethodes en materialen die op school aanwezig zijn, in combinatie met gratis ideeën en mogelijkheden die op internet worden aangeboden en, niet te vergeten, de creatieve, professionele en ondernemende breinen van de leraren.
Heb je interesse, neem contact op voor een oriënterend gesprek.

LESMATERIAAL

In opdracht van Gemeente Zaanstad en samen met het Primair Onderwijs werk ik aan schoolmateriaal voor leerlingen uit groep 8 die eerder het PET Zaanstad hebben bezocht. Materiaal dat specifiek aansluit op het event en dat in het algemeen de leraren ondersteunt bij het vormgeven van technieklessen. Het materiaal heet “Techniek-ontdekkingsreis Zaanstreek”, waarbij leerlingen in duo’s een rondleiding krijgen door een Zaans bedrijf, van dit bezoek een verslag en poster maken en deze aan de eigen klas presenteren. Voor schooljaar 2019/2020 is het doel om voor 6 scholen een ontdekkingsreis te organiseren bij 6 Zaanse bedrijven. Met de opgedane ervaringen worden doelen en mogelijkheden verbeterd en uitgebreid voor het jaar daarop, zodat zoveel mogelijk scholen en bedrijven willen, kunnen en zullen meedoen.

EN VERDER

In 2014-2016 heb ik samengewerkt met het Hoofdvaart College, het Herbert Visser College en het Nova College in Haarlem/Haarlemmermeer om techniek(mid)dagen op te zetten, waarbij basisschool leerlingen technische workshops volgen op het eerder genoemde VO en MBO. De evenementen bestaan nog steeds en gaan met ingang van schooljaar 2019/2020 door als PET-event (www.petevents.nl).
Samen met een bedrijf in Aalsmeer ben ik voor een aantal scholen in Aalsmeer bezig geweest met het ontwikkelen en samenstellen van praktisch techniekles materiaal/ -ideeën/ -kisten dat aansluit bij de wensen en de aanwezige (theoretische) lesmethoden van de school.
Tevens heb ik op verschillende basisscholen in Aalsmeer en omgeving eenmalige techniek workshops/lessen uitgevoerd.