Selecteer een pagina

ONDERWIJS

De afgelopen 10 jaar heb ik vaak doorgebracht op scholen en met leerlingen. Samen “klussen” en ontdekken van intrinsieke talenten, veel leuks meegemaakt en nog meer geleerd. Was ik niet op school dan spande ik mij in om Promotie Evenementen Techniek te realiseren en organiseren.
Inmiddels liggen er nieuwe uitdagingen voor mij, bijvoorbeeld om het PET Zaanstad te verbinden met het Zaanse (technische) bedrijfsleven en de aansluiting van onderwijs naar bedrijfsleven te bevorderen/verbeteren. Hiervoor werk ik o.a. samen met het stagebureau van ’t Lokaal, waar bedrijven en stagiaires bij elkaar worden gebracht.
Daarnaast werk ik aan lesmateriaal voor leerlingen die het PET Zaanstad gaan bezoeken. Lessen die specifiek aansluiten bij activiteiten op het event en die in het algemeen de leraren ondersteunen bij het vormgeven van technieklessen. Het een en ander in samenwerking met lokale bedrijven, het Primair Onderwijs en Gemeente Zaanstad.

Om (jonge) leerlingen goed voor te bereiden op de/hun toekomst is het belangrijk dat er verbinding wordt gemaakt met het bedrijfsleven. En om succesvol te zijn zal daar op de basisschool mee begonnen moeten worden.
Het gaat er om deze leerlingen de mogelijkheid te bieden hun intrinsieke talent(en) te ontdekken en kennis te laten maken met de bedrijvigheid in hun eigen woonomgeving/regio. Met als resultaat dat zij betere keuzes kunnen maken voor vervolgopleiding(en)/studie en minder snel afhaken omdat het niet bleek te zijn wat werd verwacht, tevens duurt hierdoor een totaal opleidingstraject vanaf de basisschool niet langer dan nodig.
Vervolgens gaan de jongelui in de eigen regio op zoek naar een baan omdat zij inmiddels weten welke bedrijven, werkzaamheden en uitdagingen daar te doen zijn. Als bedrijven zichtbaar worden voor (jonge) leerlingen is de kans dat zij uiteindelijk komen solliciteren veel groter. Het succes werkt dus in twee richtingen!

STUDIEDAG VOOR LERAREN PO
Met ingang van 2020 zijn basisscholen verplicht om W&T in het curriculum te hebben opgenomen. Volgens de richtlijnen zal 10% van de totale onderwijstijd aan W&T besteed gaan worden. Draait je school bijv. een continue rooster van dagelijks 8.30 – 14.00 uur en 30 minuten pauze, dan betekend dit 2,5 uur W&T per week.
Dat is best veel, maar niet onmogelijk! De uitdaging is om binnen de vakken die toch altijd al op het rooster stonden de W&T invalshoek te vinden en daar iets mee te doen. Met andere woorden, twee (of meer) vakken tegelijkertijd geven. En graag zonder dat daar grote investeringen voor nodig zijn.
Om deze truc in de vingers te krijgen heb ik een studiedag voor leraren PO gemaakt. Het is een inspirerende, actieve en enthousiasmerende ochtend of middag voor het hele team. Gebaseerd op lesmethodes en materialen die op school aanwezig zijn, in combinatie met gratis ideeën en mogelijkheden die op internet worden aangeboden en, niet te vergeten, de creatieve, professionele en ondernemende breinen van de leraren.
Heb je interesse, neem contact op voor een oriënterend gesprek.

ONDER SCHOOLTIJD

Talentenklas
Leerlingen uit groep 7 en 8 worden uitgedaagd om uit te zoeken of de talentenklas die zij kiezen (zij hebben keuze uit drie verschillende richtingen) ook werkelijk bij hun intrinsieke talent past. Het niveau van de lessen is hoog en de leerlingen zijn verplicht de hele lessenserie (= 25 lessen) af te maken.
Voor basisschool De Golfbreker in Koog aan de Zaan heb ik in 2009 de lessen voor Talentenklas Techniek (groep 8) gemaakt en in de praktijk gebracht. En alle jaren daarna is het gebleven. Ik verander zo nu en dan iets, omdat praktijkervaring soms vraagt om een andere aanpak of om de lessenserie te vernieuwen voor de nieuwe leerlingen. Talentenklas Techniek is een ingeburgerd begrip op school waar leerlingen naar uitkijken om aan mee te mogen doen. In 2012 is de Talentenklas Robotica (groep 7) toegevoegd. Met behulp van Lego Mindstorms robots heb ik een lessenserie opgezet, waar ik met de leerlingen mee aan de slag ga. Ook Talentenklas Robotica bestaat nog steeds en wordt met veel leergierigheid en plezier gevolgd.
Voor kortere perioden dan bovenstaand deed ik Talentenklas Techniek (groep 7) op de Dr. De Visserschool in Amsterdam en een plusklas op basisschool De Rietvink in Zaandam.

NA SCHOOLTIJD

Naschoolse activiteiten Creativiteit en Techniek
Gemeente Zaanstad geeft, in het kader van Brede School ontwikkeling, subsidie voor buitenschoolse activiteiten. Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd én op school, met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren.
Scholen bepalen welke activiteiten zij aan leerlingen willen aanbieden en doen hiervoor een aanvraag bij de instelling/het bedrijf die uitvoering geeft aan de activiteiten. Voor de praktische uitvoering worden ook derden (zoals ikzelf) ingehuurd.
De activiteiten zijn voor verschillende leeftijden door elkaar heen en vinden plaats in de vrije tijd. Voor crea- of techniekactiviteiten worden laagdrempelige, maar leuke basis handvaardigheden aangeboden waarbij de deelnemers bijna elke les een werkstuk mee naar huis kunnen nemen. Op verschillende scholen en opvangcentra in de Zaanstreek wordt zodoende ijverig en met veel plezier geknutseld, geknoopt, gefröbeld, gehaakt, gepunnikt, getimmerd, gezaagd, geklust, . . . etc.

In verband met nieuwe uitdagingen en projecten staan de na-schoolse activiteiten momenteel op een laag pitje.

En verder
In samenwerking met een bedrijf in Aalsmeer ben ik voor een aantal scholen in Aalsmeer bezig geweest met het ontwikkelen en samenstellen van praktisch techniekles materiaal/ -ideeën/ -kisten dat aansluit bij de wensen en de aanwezige (theoretische) lesmethoden van de school.
Tevens heb ik op verschillende basisscholen in Aalsmeer en omgeving eenmalige techniek workshops/lessen uitgevoerd.