TECHNIEK IN HET ONDERWIJS

De afgelopen 12 jaar heb ik veel tijd besteed aan het enthousiasmeren van jonge leerlingen voor techniek. Door samen te “klussen” en talent te ontdekken en met het organiseren van Promotie Event en Techniek
In maart 2021 is het Zaanse PET-event volledig online vormgegeven, maar hebben leerlingen tóch een praktische techniekervaring beleefd!

Tevens is het lesprogramma “Op ontdekkingsreis in de 7 werelden van techniek” beschikbaar gekomen voor iedereen en zijn we nu bezig om aanvullende filmpjes te realiseren. Zodat onderwijs en bedrijven kunnen samenwerken bij het enthousiasmeren van leerlingen voor technische opleidingen en beroepen.

Omdat live activiteiten niet meer mogelijk waren heb ik voor het samenwerkingsverband Noord-Holland Noord podcasts en video’s opgenomen die alle betrokkenen informeren over mooie initiatieven die al bestaan.
Ook de jaarlijkse conferentie hebben we online kunnen maken en haakte veel betrokkenen online aan om de TechTalk te beluisteren en te bekijken.

ONDER SCHOOLTIJD

TALENTEN CIRCUIT

Sinds schooljaar 2018/2019 biedt IKC Het Zaanplein in Zaandam een talentencircuit aan. Leerlingen krijgen wekelijks creatieve vakken te doen, met de bedoeling intrinsiek talent te ontdekken. Talenten waarvan ze zelf niet weten dat zij die bezitten, maar die heel belangrijk zijn om te ontdekken en te ontplooien. Hiermee zullen zij later beter in staat zijn de juiste opleidings- en beroepskeuze te maken. Mijn verantwoording zijn de lessen Techniek en in eerste instantie zijn we “gewoon begonnen”. Twee schooljaren verder beginnen de leerlingen eraan te wennen en zijn we bezig een leerlijn te formuleren en deze stap voor stap vorm te geven. Als in groep 3 wordt begonnen met handvaardigheid, materiaalgebruik en -kennis en daar elk schooljaar meer toepassingen, verdieping en context aan toevoegen, dan kunnen in groep 8 echt leuke uitdagingen gemaakt en volbracht worden. Zo tof!

3D MODELLEREN

Schooljaar 2017/2018 ben ik voor de eerste keer bezig geweest met groep 7 leerlingen om te 3D modelleren op de computer en het ontwerp daarna uit te printen. Op bijna elke basisschool is tegenwoordig een 3D printer te vinden en met klant en klare modelletjes vanaf het internet lukt het meestal prima om iets te printen. Maar de printer gebruiken in een groter project en voor eigen ontworpen modellen is lastiger. Met een kort lesprogramma kunnen kinderen leren om een 3D ontwerp te modelleren en te printen. De kennis en vaardigheden die zij er mee opdoen is voldoende om daarna alle soorten, maten en vormen te ontwerpen, te modelleren en te printen.
De leerlingen uit 2017/2018 hebben het schooljaar daarna schoolgenoten geleerd hoe het moet en nu wordt de 3D printer ook gebruikt voor diverse doeleinden en projecten. De kennis wordt aan elkaar doorgegeven, leerlingen individueel verwerven nieuwe vaardigheden en de school heeft meer mogelijkheden en leermiddelen om aan te bieden.

TALENTENKLAS

Leerlingen uit groep 7 en 8 worden uitgedaagd om uit te zoeken of de talentenklas die zij kiezen (zij hebben keuze uit drie verschillende richtingen) ook werkelijk bij hun intrinsieke talent past. Het niveau van de lessen is hoog en de leerlingen zijn verplicht de hele lessenserie (= 25 lessen) af te maken.
Voor basisschool De Golfbreker in Koog aan de Zaan heb ik in 2009 de lessen voor Talentenklas Techniek (groep 8) gemaakt en in de praktijk gebracht. En alle jaren daarna is het gebleven. Ik verander zo nu en dan iets, omdat praktijkervaring soms vraagt om een andere aanpak of om de lessenserie te vernieuwen voor de nieuwe leerlingen. Talentenklas Techniek is een ingeburgerd begrip op school waar leerlingen naar uitkijken om aan mee te mogen doen. In 2012 is de Talentenklas Robotica (groep 7) toegevoegd. Met behulp van Lego Mindstorms robots heb ik een lessenserie opgezet, waar ik met de leerlingen mee aan de slag ga. Ook Talentenklas Robotica bestaat nog steeds en wordt met veel leergierigheid en plezier gevolgd.
Voor kortere perioden dan bovenstaand deed ik Talentenklas Techniek (groep 7) op de Dr. De Visserschool in Amsterdam en een plusklas op basisschool De Rietvink in Zaandam.

OP ONTDEKKINGSREIS IN DE 7 WERELDEN VAN TECHNIEK

LESMATERIAAL

In samenwerking met het Primair Onderwijs en de Gemeente Zaanstad werkte ik aan een lesprogramma voor leerlingen uit groep 8 die eerder het PET Zaanstad hebben bezocht. Materiaal dat specifiek aansluit op het event en dat in het algemeen de leraren ondersteunt bij het vormgeven van technieklessen. Leerlingen krijgen in duo’s een rondleiding door een Zaans bedrijf, van dit bezoek maken zij een verslag en poster wat wordt gepresenteerd aan de eigen klas. Na de succesvolle pilot in schooljaar 2019/2020 is het programma beschikbaar gekomen voor iedereen, onder de naam “Op ontdekkingsreis in de 7 werelden van techniek”.

FILMPJES

Als ondersteuning van het lesmateriaal is een filmpje gemaakt waarin, als het ware, een ontdekkingsreis wordt voorgedaan. Tevens zit in het filmpje een uitdaging die past bij het onderwerp, wat een extra mogelijkheid aan leraren biedt om een techniekles te doen. Het resultaat lukte heel goed en werd zo positief beoordeeld dat is besloten om meer filmpjes te gaan maken. Zoals het lesprogramma nu voor iedereen beschikbaar is, is de regio waar de filmpjes zich afspelen ook vergroot naar heel Noord-Holland. Corona gooide helaas roet in het eten, de opnames zijn uitgesteld. Maar er is geen sprake van afstel, de bedrijven zijn nog steeds enthousiast en we pakken eerdaags het proces weer op. Er zitten 7 filmpjes in de pijplijn, hoe leuk is dat?!

STUDIEDAG VOOR LERAREN PO

Met ingang van 2020 zijn basisscholen verplicht om W&T in het curriculum te hebben opgenomen. Volgens de richtlijnen zal 10% van de totale onderwijstijd aan W&T besteed gaan worden. Draait je school bijv. een continue rooster van dagelijks 8.30 – 14.00 uur en 30 minuten pauze, dan betekend dit 2,5 uur W&T per week. Dat is best veel, maar niet onmogelijk! De uitdaging is om binnen de vakken die toch altijd al op het rooster stonden de W&T invalshoek te vinden en daar iets mee te doen. Met andere woorden, twee (of meer) vakken tegelijkertijd geven. 

En graag zonder dat daar grote investeringen voor nodig zijn.
Om deze truc in de vingers te krijgen heb ik een studiedag voor leraren PO gemaakt. Het is een inspirerende, actieve en enthousiasmerende ochtend of middag voor het hele team. Gebaseerd op lesmethodes en materialen die op school aanwezig zijn, in combinatie met gratis ideeën en mogelijkheden die op internet worden aangeboden en, niet te vergeten, de creatieve, professionele en ondernemende breinen van de leraren.
Heb je interesse, neem contact op voor een oriënterend gesprek.

PODCASTS & VIDEOS

UIT DE OUDE DOOS

In 2014-2016 heb ik samengewerkt met het Hoofdvaart College, het Herbert Visser College en het Nova College in Haarlem/Haarlemmermeer om techniek(mid)dagen op te zetten, waarbij basisschool leerlingen technische workshops volgen op het eerder genoemde VO en MBO. De evenementen bestaan nog steeds en zijn, met ingang van schooljaar 2019/2020, doorgegaan als PET-event .

Samen met een bedrijf in Aalsmeer ben ik voor een aantal scholen in Aalsmeer bezig geweest met het ontwikkelen en samenstellen van praktisch techniekles materiaal/ -ideeën/ -kisten dat aansluit bij de wensen en de aanwezige (theoretische) lesmethoden van de school.
Tevens heb ik op verschillende basisscholen in Aalsmeer en omgeving eenmalige techniek workshops/lessen uitgevoerd.