Selecteer een pagina

ACTIVITEITEN

ONDER SCHOOLTIJD

Talentenklas
Leerlingen uit groep 7 en 8 worden uitgedaagd om uit te zoeken of de talentenklas die zij kiezen (zij hebben keuze uit drie verschillende richtingen) ook werkelijk bij hun intrinsieke talent past. Het niveau van de lessen is hoog en de leerlingen zijn verplicht de hele lessenserie (= 25 lessen) af te maken.
Voor basisschool De Golfbreker in Koog aan de Zaan heb ik in 2009 de lessen voor Talentenklas Techniek (groep 8) gemaakt en in de praktijk gebracht. En alle jaren daarna is het gebleven. Ik verander zo nu en dan iets, omdat praktijkervaring soms vraagt om een andere aanpak of om de lessenserie te vernieuwen voor de nieuwe leerlingen. Talentenklas Techniek is een ingeburgerd begrip op school waar leerlingen naar uitkijken om aan mee te mogen doen. In 2012 is de Talentenklas Robotica (groep 7) toegevoegd. Met behulp van Lego Mindstorms robots heb ik een lessenserie opgezet, waar ik met de leerlingen mee aan de slag ga. Ook Talentenklas Robotica bestaat nog steeds en wordt met veel leergierigheid en plezier gevolgd.
Voor kortere perioden dan bovenstaand deed ik Talentenklas Techniek (groep 7) op de Dr. De Visserschool in Amsterdam en een plusklas op basisschool De Rietvink in Zaandam.

En verder
In samenwerking met een bedrijf in Aalsmeer ben ik voor een aantal scholen in Aalsmeer bezig geweest met het ontwikkelen en samenstellen van praktisch techniekles materiaal/ -ideeën/ -kisten dat aansluit bij de wensen en de aanwezige (theoretische) lesmethoden van de school.
Tevens heb ik op verschillende basisscholen in Aalsmeer en omgeving eenmalige techniek workshops/lessen uitgevoerd.

NA SCHOOLTIJD

Naschoolse activiteiten Creativiteit en Techniek
Gemeente Zaanstad geeft, in het kader van Brede School ontwikkeling, subsidie voor buitenschoolse activiteiten. Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd én op school, met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren.
Scholen bepalen welke activiteiten zij aan leerlingen willen aanbieden en doen hiervoor een aanvraag bij de instelling/het bedrijf die uitvoering geeft aan de activiteiten. Voor de praktische uitvoering worden ook derden (zoals ikzelf) ingehuurd.
De activiteiten zijn voor verschillende leeftijden door elkaar heen en vinden plaats in de vrije tijd. Voor crea- of techniekactiviteiten worden laagdrempelige, maar leuke basis handvaardigheden aangeboden waarbij de deelnemers bijna elke les een werkstuk mee naar huis kunnen nemen. Op verschillende scholen en opvangcentra in de Zaanstreek wordt zodoende ijverig en met veel plezier geknutseld, geknoopt, gefröbeld, gehaakt, gepunnikt, getimmerd, gezaagd, geklust, . . . etc.